Երկաթուղային բրա

  • Diversified Elevator Guide Rail Brackets

    Բազմակողմանի վերելակների ուղեցույց երկաթուղային փակագծեր

    Վերելակի ուղեցույցի երկաթուղու շրջանակն օգտագործվում է որպես ուղեցույցի երկաթուղու աջակցության և ամրացման աջակցություն և տեղադրված է ճոպանուղու պատին կամ ճառագայթին: Այն ամրացնում է ուղեցույցի տարածական դիրքը և տարբեր գործողություններ է կատարում ուղեցույցի երկաթուղուց: Պահանջվում է, որ յուրաքանչյուր ուղեկցող երկաթուղի պետք է ամրացված լինի առնվազն երկու ուղեցույցի փակագծով: Քանի որ որոշ վերելակներ սահմանափակված են վերջին հարկի բարձրությամբ, պահանջվում է միայն մեկ ուղեցույցի փակագիծ, եթե ուղեցույցի երկարությունը 800 մմ -ից պակաս է: